RAPORT DE MONITORIZARE MASS-MEDIA PRIVIND REFLECTAREA FENOMENULUI TRAFICULUI DE PERSOANE, MIGRAŢIEI ŞI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Acest raport a fost elaborat de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în cadrul programului de parteneriat între mass-media, societatea civilă şi instituţiile publice în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. Programul face parte din proiectul “Prevenirea corupţiei şi impunităţii în lupta împotriva traficului prin abilitarea mass-media şi încurajarea cooperării între societatea civilă şi organele de drept”, finanţat de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile reflectate în raport aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat poziţia finanţatorului.