Valeria Vițu

Franța va susține în continuare dezvoltarea regională și agricultura din R.Moldova

Ministrul moldovean al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Georgeta Mincu și Excelența Sa, Pascal Le Deunff, ambasadorul Franței la Chișinău, au discutat, vineri, despre noi oportunități de cooperare bilaterală în vederea dezvoltării agriculturii și regiunilor din R.Moldova. Discuțiile au avut loc în cadrul unei întrevederi la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Oficialii au abordat subiecte legate de ultimele activități de cooperare moldo-franceză în domeniul agriculturii, activitățile de formare în cadrul proiectului Twinning ”Dezvoltarea capacităților în domeniul dezvoltării regionale în Republica Moldova”. Totodată, Georgeta Mincu și Pascal Le Deunff s-au referit și la ”noile oportunități în vederea extinderii domeniilor de colaborare și inițierea unor proiecte comune de dezvoltare a regiunilor vitivinicole cu denumire de origine protejată și asigurarea accesului populației la apă și sanitație”.

Ministrul Georgeta Mincu și-a exprimat mulțumirea pentru disponibilitatea Franței de a oferi suport domeniilor de activitate ale ministerului, menționând că ”preluarea bunelor practici va consolida și promova calitatea în sectorul vitivinicol. De asemenea, ne dorim să perfecționăm cadrul științifico-didactic, programele de studii în domeniile agriculturii, horticulturii, economiei agrare, medicinii veterinare. La capitolul amenajării teritoriului ar fi binevenită asistența tehnică în vederea ajustării politicilor publice și actelor normative la standardele comunității europene și la tratatele internaționale. Avem nevoie și de acordarea sprijinului pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională”.

La rândul său, ambasadorul francez, Pascal Le Deunff a mulțumit pentru disponibilitatea ministrului de a continua colaborarea pe domeniile vizate, de a prelua bunele practici în sectorul vitivinicol și de a iniția noi proiecte comune de consolidare a capacităților instituționale ce vor îmbunătăți politicile publice.

Recent, într-un interviu pentru RFI, excelența sa, ambasadorul francez, Pascal Le Deunff declara că schimburile comerciale dintre Franța și R.Moldova pot să se dezvolte și mai mult, în acest an. ”O nouă condiție fiscală între țările noastre care ar evita dubla impozitare ar contribui la acest lucru. Voi face tot ce îmi stă în puteri ca negocierile ce țin de semnarea acestei convenții să aibă loc cât de repede posibil. Voi continua să favorizez prezența produselor și investițiilor franceze în R.Moldova, facilitând  misiuni exploratoare în R.Moldova a întreprinderilor franceze. Vom face acest lucru și în continuare cu Camera de Comerț și Industrie”, susține Pascal Le Deunff. 

Materialul a fost realizat de RFI România.

Opiniile exprimate în rubrica de bloguri sunt asumate în totalitate de bloggeri şi nu reprezintă neapărat poziţia CIJM.

Toți bloggerii portalului