Corupție

Dreptul de a fi “copil al Justiției” . Feciori și fiice de judecători și procurori - privilegiați la înmatricularea la Drept

www.economica.net

 

Facultatea de dreptÎn ultimii 15 ani, Universitatea de Stat a înmatriculat la Facultatea de Drept, fără concurs și fără plată, zeci de copii de judecători, procurori, ofițeri de poliție la recomandarea instituțiilor de drept în care erau angajați părinții lor. Acestor copii le era „asigurat” un loc bugetar la Drept numai datorită funcției pe care o ocupau părinții lor. Această formă de protecționism a avut și o acoperire legală - un contract de colaborare între USM și majoritatea instituțiilor de drept - Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul de Interne, Serviciul Vamal.

Efectele „democratizării” instituțiilor de drept

Deși existentă de-a lungul anilor, despre o asemenea „colaborare” s-a aflat abia după admiterea din acest an, când Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a plasat pe internet hotărârile prin care propunea USM și altor universități candidaturile pentru înmatriculare. Celelalte instituții au fost mai discrete și au ascuns de ochii presei listele cu candidații propuși.

Paradoxal, dar tocmai când presa a început să se intereseze de acest subiect, s-a anunțat că o asemenea colaborare nu mai este în vigoare - contractele de colaborare au fost anulate. Însă abia după admitere.

Contractul CSM cu USM a fost semnat în 2005, pe un termen de cinci ani, de către Valeria șterbeț, pe atunci președinte al Consiliului, și de prorectorul Petru Gaugaș. Potrivit documentului, „USM va înmatricula la studii candidații propuși de CSM, iar CSM va asigura organizarea și desfășurarea programului de practică a studenților propuși de USM”. În contract nu se specifică bineînțeles că cei propuși vor fi copii și rude ale judecătorilor. Asta se subînțelege, spune președintele CSM, Nicolae Clima.

Bazându-se pe acest contract, Consiliul Superior al Magistraturii recepționa cereri de la judecătorii care aveau copii absolvenți de școli și licee și emitea hotărâri prin care îi recomanda pentru înmatriculare Facultății de Drept a USM. La întrebarea cum erau selectați candidații propuși, Nicolae Clima răspunde: „Nu au existat criterii de selectare. Toate cererile depuse de judecători referitoare la copiii lor ajungeau la mine, iar eu le prezentam la ședința CSM și astfel se lua hotărârea de a-i recomanda”. Clima recunoaște că nici măcar nu se verifica reușita copiilor propuși Universității. Reiese că singura condiție era cea de a fi odraslă de judecător.

Cităm dintr-o hotărâre a CSM: „Examinând demersul dlui Oleg Melniciuc, președinte interimar al Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău, privind înmatricularea fiicei judecătorului de instrucție Gheorghe Morozan la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, audiind informația dlui Nicolae Clima, Consiliul Superior al Magistraturii hotărăște: a propune înmatricularea la studii la Facultatea de Drept a USM, în baza contractului de colaborare între Universitatea de Stat și Consiliul Superior al Magistraturii, a candidatei Constanția Morozan”.

Președintele CSM recunoaște că, în 2007, cu asemenea recomandări în dosar au mers la admitere 23 de copii de judecători, iar în acest an - doar cinci: fiul președintelui Judecătoriei Militare Victor Verejan, fiul judecătorului Curții de Apel Economice Sergiu Craiu, fiica judecătoarei de la Căușeni Olga Nichitenco și alții. O listă de candidați a ajuns și la Universitatea Pedagogică de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Rectorul Eugen Plohotniuc ne-a spus că toți candidații propuși de CSM au fost înmatriculați la locuri bugetare.

În martie 2008, CSM a elaborat un nou proiect de Contract (deși cel vechi, semnat în 2005 pentru o perioadă de cinci ani, încă nu expirase) și l-a propus Universității. Proiectul prevedea, între altele, un număr exact de candidați pe care CSM ar fi avut dreptul să-i propună USM. „Asta pentru că și Procuratura Generală, și Serviciul Vamal, și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției își trimit candidații și atunci sunt prea mulți cu recomandare”, explică Nicolae Clima. De altfel, președintele CSM dezarmează prin sinceritatea cu care recunoaște că CSM nu intenționa să renunțe la această protejare - ilegală! - a copiilor de judecători. Totuși, Clima nu pare prea credibil atunci când afirmă că CSM nu selecta în niciun fel candidații propuși USM. Ce-i drept, criterii de selectare nu există în niciun document, și dacă ele nu există oficial, probabil, aceasta se face neoficial. Despre criteriile neoficiale aplicate la selectarea persoanelor care câștigă un loc la Drept, unde concursul de admitere este de 8-10 persoane, s-ar putea pronunța experții în probleme de corupție, transparență și nondiscriminare. Dacă te uiți atent la lista CSM, poți vedea că cei recomandați sunt, în mare parte, copiii unor președinți de judecătorii.

CSM a ajuns până la Ministerul Educației cerând condiții speciale de înmatriculare

Noua variantă de contract, propusă de CSM, a fost respinsă de Universitatea de Stat care a anunțat că o asemenea colaborare se anulează și a recomandat CSM să încheie un acord cu Ministerul Educației. Consiliul n-a întârziat să apeleze la minister, răspunsul însă a fost că un astfel de contract contravine legislației, mai ales viitorului Cod al Învățământului. CSM s-a văzut nevoit să renunțe la această „afacere” definitiv. Despre încetarea acțiunii contractului însă a anunțat, prin scrisori oficiale, instituțiile de învățământ și pe judecători abia la 25 septembrie 2008, când deja fuseseră înmatriculați candidații propuși de CSM în acest an. „Consiliul Superior al Magistraturii anunță despre rezilierea integrală a Contractului de colaborare cu USM din cauza unor impedimente de ordin legal”, se spune în documentul de anulare a Contractului, emis la 25 octombrie 2008, iar printr-o scrisoare adresată președinților judecătoriilor, aceștia sunt anunțați că, „în continuare, înmatricularea copiilor și rudelor apropiate ale judecătorilor la facultățile de drept din instituțiile de învățământ din RM se va efectua în ordine generală, conform legislației în vigoare”. (Deci, până acum se înmatriculau contrar legislației?)

Conducerea USM susține că, în acest an, nu au contat la admitere listele de candidați înaintate de CSM și alte instituții de drept. Cu toate acestea, pe listele de studenți în anul întâi figurează, fie la contract, fie la buget, mulți copii cu părinți în Procuratură, Justiție, Interne. Printre aceștia - fiica viceprocurorului general Igor Serbinov, a judecătorului de instrucție Ghenadie Morozan, fiul președintelui Judecătoriei Militare Valentin Verejan, al președintelui Judecătoriei Cahul Ghenadie Eni și alții. Ce-i drept, majoritatea - cu o medie de 9 sau 10. Ne întrebăm totuși cât au contat recomandările CSM pentru acești candidați, dacă ne gândim că alții, tot cu media mult peste 9, dar fără asemenea recomandări, nu au încăput nici măcar pe locurile cu taxă?!

De ce USM refuză să mai înmatriculeze copiii judecătorilor și procurorilor?

De fapt, o asemenea înmatriculare privilegiată și discriminatorie pentru restul absolvenților ar fi continuat, dacă în ultimii trei ani nu ar fi fost redus considerabil numărul de locuri atât la buget, cât și la taxă. Până acum, universitatea îi accepta pe copiii privilegiați pe locuri bugetare suplimentare, numărul cărora era stabilit la discreția universității. Anul acesta însă Ministerul Educației a interzis depășirea numărului de studenți. La Drept nu a fost permisă înmatricularea unui număr mai mare de 395 de studenți, dintre care doar 42 la buget. „În acest an, candidații propuși au participat la concursul general”, susține prim-viceprorectorul USM, Igor Enicov. De asemenea, potrivit lui, au fost anulate contractele existente de colaborare, care, în opinia sursei citate, trebuie semnate la nivel de minister și CSM sau Procuratură. „Dacă Ministerul Educației va încheia un asemenea acord și va permite acest lucru, noi vom executa”, adaugă Enicov.

Anul trecut, PG a „trimis” la universitate zece persoane. Cum însă le-a selectat?

Dintre instituțiile cărora le-am solicitat să ne ofere copia contractelor de colaborare cu USM, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare, - CSM, PG, MAI, Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Serviciul Vamal - le-am primit numai de la primele două.

Contractul Procuraturii cu USM diferă de cel al CSM. Dincolo de faptul că documentul conține anumite contradicții care, într-un contract comercial, bineînțeles ar costa mult, este stipulat clar numărul persoanelor - zece - pe care PG urma să le trimită pentru înmatriculare la USM în anul de învățământ 2007-2008. Se menționează însă că „în baza unui acord bilateral, părțile pot modifica anual numărul de persoane care vor fi înmatriculate la studii universitare sau postuniversitare”. De asemenea, se specifică faptul că USM se obligă să înmatriculeze persoanele recomandate de Procurorul General, „care să fie eliberate de achitarea taxei de studii”. Și aici - niciun criteriu de selectare a candidaților. Deci, cum îi selecta Valeriu Gurbulea pe cei cărora le dăruia un loc fără taxă la Drept? Lista pe care ne-a remis-o Procuratura Generală include exact zece persoane înmatriculate anul trecut. Cine a fost recomandat în acest an - despre asta nu se spune în răspunsul PG. De la decanul Facultății de Drept, Gheorghe Avornic, am aflat că fiica viceprocurorului Igor Serbinov, înmatriculată anul acesta, a avut în dosar recomandare de la Procuratură, dar documentul nu ar fi contat prea mult pentru că „fata avea nota 10 pe linie”.

La PG am mai aflat că o asemenea colaborare „a funcționat din 2001”, însă în 2008 „Procuratura s-a dezis de cerința contractuală de recomandare a candidaților la studii la Facultatea de Drept a USM, deși, conform obligațiunii asumate, continuă să asigure organizarea practicii instructive și de stat a studenților Facultății de Drept a USM în cadrul subdiviziunilor Procuraturii”.

CCCEC trimite 15 candidați la Drept?

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției ne-a remis copiile a două contracte încheiate cu USM: unul din 2007, iar altul din 2008. Surpriză! În timp ce USM susține că a desfăcut contractele cu toate instituțiile de Drept, vedem că la 9 octombrie 2008 a încheiat un altul cu CCCEC.

În el se spune că anual CCCEC va trimite pentru înmatriculare la Drept 15 persoane și va primi la practică exact 15 studenți din cei cu reușită și comportament ireproșabil. Nici aici nu sunt indicate criteriile de selectare a candidaților propuși pentru înmatriculare. Nu găsim nicăieri vreo notă că acest contract ar fi fost anulat, așa cum afirmă conducerea universității. Deci, este în vigoare. Îi sugerăm pe această cale rectorului USM, Gheorghe Ciocanu, a cărui semnătură o găsim pe contractul cu CCCEC - încă neanulat - și care ne-a refuzat un interviu, trimițându-ne la decanul de la Drept, să verifice minuțios care contracte au fost totuși anulate.

Ce candidați a trimis CCCEC în 2007 și 2008 pentru înmatriculare la USM rămâne însă secret, deoarece lista acestora, solicitată de noi, nu ne-a fost remisă.

Cine minte?

Decanul Facultății de Drept, Gheorghe Avornic, este nemulțumit de desfacerea contractelor cu instituțiile de drept, spunând că acum Universității îi este mai greu să trimită studenții la practică. „Doi-trei(?!) copii învățau la noi fără plată, în schimb o mie făceau practica gratuit. Am avut probleme chiar de la 1 octombrie, când a început practica pentru studenții de la Drept. Nimeni nu e interesat să se ocupe gratis de studenți. Fiecare student trebuie să facă 250 de ore practice. Înmulțim la tariful bugetar al unei ore de muncă, iese cam 2500 de lei pentru fiecare student - e cel mai mic tarif. Și pentru o mie de studenți, câți sunt la facultate, cât se adună? M-am rugat prin toate instituțiile de drept să primească la practică studenții, ei doar nu sunt vinovați cu nimic. Până la urmă, Universitatea va trebui să rezolve cumva această problemă. Ori va plăti pentru practică, ori va încheia alte asemenea contracte”, spune Gheorghe Avornic, adăugând că, atunci când conducerea USM a refuzat să-i mai înmatriculeze pe copiii „privilegiați”, nimeni nu i-a cerut părerea.

Pe de altă parte, Igor Enicov susține că Universitatea nu are niciun fel de probleme cu repartizarea studenților la practică. Potrivit lui, toate instituțiile, ale căror contracte de colaborare cu Universitatea au fost anulate, au semnat scrisori prin care se obligă să-i primească pe studenți la practică, însă universitatea nu se mai obligă să le înmatriculeze copiii. „Nu s-a ocupat dl Avornic de aranjarea lor la practică”, a precizat Enicov.

În informația primită de la Procuratura Generală se mai spune că, „recent, prin ordinul nr. 1009-p din 27 octombrie 2008, Procurorul General a dispus organizarea practicii de instruire a 604 studenți ai Facultății de Drept a USM în procuraturile amplasate în municipiul Chișinău”. Să se fi ajuns din nou la vreo înțelegere despre care vom afla peste ani?

Investigația a fost realizată în cadrul proiectului „Jurnaliștii împotriva corupției”, implementat de Centrul de Investigații Jurnalistice în cadrul Programului Consolidarea Capacităților de Monitorizare a Societății Civile din Moldova (CCMSCM), finanțat de Guvernul SUA prin intermediul Corporației „Provocările Mileniului” și administrat de USAID în cadrul Programului Preliminar pe țară (PPț) pentru Moldova, componenta II. Programul CCMSCM este implementat de Academia pentru Dezvoltare Educațională (AED), cu suportul tehnic din partea IREX

Materialele de pe platforma www.investigatii.md pot fi preluate în limita a 1.000 de semne. În cazul paginilor web, în mod obligatoriu, trebuie indicată sursa şi linkul direct la articol. În cazul publicațiilor tipărite, posturilor de radio și televiziunilor va fi indicată sursa. Preluarea integrală este permisă doar în condiţiile unui acord prealabil cu Centrul de Investigații Jurnalistice.

Comentarii